Thứ năm, Ngày 23 tháng 5 năm 2019
Bài viết

ĐTC CHỦ SỰ THÁNH LỄ TẠI BULGARI, CHO 245 EM ĐƯỢC RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Ngày đăng : 2019-05-13 16:33:29 Lượt xem: 22 ngườiBÀI VIẾT LIÊN QUAN

XƯNG TỘI

Ngày đăng : 2017-07-06 10:00:05
22 lượt xem

THÁNH LỄ TRAO DÂY PALLIUM TẠI VATICAN NGÀY 29.06.2017

Ngày đăng : 2017-07-06 10:09:02
22 lượt xem

CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU KITÔ

Ngày đăng : 2017-07-06 21:26:42
22 lượt xem

LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Ngày đăng : 2017-09-26 08:12:06
22 lượt xem

10 NĂM TÁI LẬP CARITAS VIỆT NAM

Ngày đăng : 2019-03-23 09:38:54
22 lượt xem

CARITAS VIỆT NAM: PHÓNG SỰ NHỊP TIM YÊU THƯƠNG

Ngày đăng : 2019-03-26 14:37:06
22 lượt xem

LỜI CẦU NGUYỆN CHO TRÁI ĐẤT CỦA CHÚNG TA

Ngày đăng : 2019-04-22 15:19:41
22 lượt xem

CARITAS VIỆT NAM: PHÓNG SỰ CẦN LẮM MỘT ĐÔI CHÂN

Ngày đăng : 2019-04-29 08:45:52
22 lượt xem

NẾU BẠN GIẬN GIÁO HỘI

Ngày đăng : 2019-05-01 08:43:57
22 lượt xem

ĐTC PHANXICÔ: THIÊN CHÚA KHÔNG VUI THÍCH THỬ THÁCH CON NGƯỜI

Ngày đăng : 2019-05-07 14:49:21
22 lượt xem

ĐTC TRUYỀN CHỨC 19 TÂN LINH MỤC

Ngày đăng : 2013-05-19 04:31:23
22 lượt xem
Tin mới
Hình ảnh
Cầu nguyện