Thứ năm, Ngày 23 tháng 5 năm 2019
Chủ đề Bài viết

ĐTC TRUYỀN CHỨC 19 TÂN LINH MỤC

Ngày đăng : 2013-05-19 04:31:23

Xem chi tiết

NẾU BẠN GIẬN GIÁO HỘI

Ngày đăng : 2019-05-01 08:43:57

Xem chi tiết

LỜI CẦU NGUYỆN CHO TRÁI ĐẤT CỦA CHÚNG TA

Ngày đăng : 2019-04-22 15:19:41

Lời cầu nguyện cho trái đất của chúng ta của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Laudato Si' (thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta).

Xem chi tiết

Tin mới
Hình ảnh
Cầu nguyện