Chủ nhật, Ngày 5 tháng 4 năm 2020
Bài viết

CHÚA CHA LÀM CHỨNG CHO TÔI (26.3.2020 – THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2020-03-26 11:05:29 Lượt xem: 13 người

"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".


 

Lời Chúa: Ga 5,31-47

31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

41 Tôi không cần người đời tôn vinh.42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?

45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? “

 

* Đọc GIỜ KINH PHỤNG VỤ  link CGKPV

 

* Các BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ

 

 Suy niệm:

 Để hiểu được bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần đọc từ đầu chương năm.
Đức Giêsu chữa anh bất toại bên hồ nước gần Đền thờ Giêrusalem (cc. 1-9).
Anh được khỏi và vác chõng đi vào ngày sabát theo lệnh Đức Giêsu.
Chuyện đó dẫn đến việc người Do-thái chống đối ngài (c. 16).
Khi nghe ngài nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”
họ tìm cách giết ngài, vì cho rằng ngài mắc tội phạm thượng,
dám gọi Thiên Chúa là Cha và coi mình ngang hàng với Thiên Chúa (c. 18).
Không chút sợ hãi, Đức Giêsu khẳng định quyền mình đã nhận được từ Cha :
quyền làm cho kẻ chết sống lại và quyền phán xét trong ngày sau hết (cc. 19-30).
Dù có quyền, lúc nào ngài cũng là Con làm theo ý Cha, Đấng sai ngài.

 Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu như người bị đứng trước tòa, bị kết án tử.
Vì không được tự làm chứng cho chính mình,
nên ngài phải tìm những lời chứng để biện hộ cho lời nói, việc làm của ngài.
Trước hết là lời chứng của Gioan Tẩy giả (cc. 33-35).
Ông là ngọn đèn làm chứng về ánh sáng, về Đức Giêsu (Ga 1, 8-9).
Nhưng người ta đã không đón nhận lời chứng ấy.
Kế đến là những công việc Cha giao mà ngài đã hoàn thành (c. 36).
Lẽ ra chúng phải là lời chứng thuyết phục cho thấy ngài được Cha sai.
Cuối cùng là lời chứng của Chúa Cha (cc. 37-40).
Cha làm chứng bằng những lời của Cha trong Kinh Thánh (c. 39).
Nhưng họ không giữ lời Cha ở lại trong lòng,
nên chẳng tin, cũng chẳng muốn đến với Đấng được Cha sai (c. 38. 40).

 Những lời chứng trên đây trở nên vô ích
đối với những ai không có lòng yêu mến Thiên Chúa (c. 42),
không tìm vinh quang Thiên Chúa mà chỉ tôn vinh lẫn nhau (c.44).
Đức Giêsu đã phải chấp nhận sự từ khước này
mà ngài biết cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết.

Làm sao ta có thể ra khỏi những thành kiến để đón lấy sự thật,
ra khỏi những tư lợi ích kỷ để dám tin vào tình yêu.
ra khỏi cái tôi chật hẹp để dám sống cho người khác.
Hãy tin vào Giêsu, Đấng được Cha sai (c. 38).
Hãy đến với Giêsu để được sống (40).

 LỜI NGUYỆN  

 Lạy Thiên Chúa, đây lời tôi cầu nguyện:
Xin tận diệt, tận diệt trong tim tôi
mọi biển lận tầm thường.
Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên
để gánh chịu mọi buồn vui.


Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang
để đem tình yêu gánh vác việc đời.


Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường
để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó,
hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn, quyền uy.


Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai
để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày.


Và cho tôi sức mạnh tràn trề
để âu yếm dâng mình theo ý Người muốn.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRẢ LẠI TỰ DO (09.01.2020 – THỨ NĂM)

Ngày đăng : 2020-01-09 08:22:18
13 lượt xem

HÃY ĐI TRÌNH DIỆN TƯ TẾ (10.01.2020 – THỨ SÁU)

Ngày đăng : 2020-01-10 08:44:06
13 lượt xem

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐẾN VỚI ÔNG (11.01.2020 – THỨ BẢY)

Ngày đăng : 2020-01-11 06:11:00
13 lượt xem

THẤY - GỌI - BỎ - THEO (13.01.2020 – THỨ HAI TUẦN 1 TN)

Ngày đăng : 2020-01-13 08:42:59
13 lượt xem

ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA (14.01.2020 – THỨ BA TUẦN 1 TN)

Ngày đăng : 2020-01-14 09:00:18
13 lượt xem

BÀ PHỤC VỤ CÁC NGÀI (15.01.2020 – THỨ TƯ TUẦN 1 TN)

Ngày đăng : 2020-01-15 15:48:11
13 lượt xem

CHẠNH LÒNG THƯƠNG (16.01.2020 – THỨ NĂM TUẦN 1 TN)

Ngày đăng : 2020-01-16 01:19:40
13 lượt xem

THẤY HỌ CÓ LÒNG TIN (17.01.2020 – THỨ SÁU TUẦN 1 TN)

Ngày đăng : 2020-01-17 12:55:50
13 lượt xem

THÀY THUỐC CHO NGƯỜI ĐAU YẾU.

Ngày đăng : 2020-01-18 15:29:57
13 lượt xem

CHÀNG RỂ CÒN Ở VỚI (20.01.2020 – THỨ HAI TUẦN 2 TN)

Ngày đăng : 2020-01-20 16:44:14
13 lượt xem

CON NGƯỜI LÀM CHỦ NGÀY SABÁT (21.01.2020 – THỨ BA TUẦN 2 TN)

Ngày đăng : 2020-01-21 14:02:41
13 lượt xem

ANH GIƠ TAY RA! (22.01.2020 – THỨ TƯ TUẦN 2 TN)

Ngày đăng : 2020-01-22 14:38:51
13 lượt xem

CHỮA LÀNH NHIỀU BỆNH NHÂN (23.01.2020 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN)

Ngày đăng : 2020-01-23 11:58:38
13 lượt xem

HẠT GIỐNG (29.01.2020 – THỨ TƯ TUẦN 3 TN)

Ngày đăng : 2020-01-29 13:59:13
13 lượt xem

ĐẶT TRÊN ĐẾ (30.01.2020 – THỨ NĂM TUẦN 3 TN)

Ngày đăng : 2020-01-30 12:24:39
13 lượt xem

TẠI SAO ANH EM SỢ? (01.02.2020 – THỨ BẢY TUẦN 3 TN)

Ngày đăng : 2020-02-01 20:47:49
13 lượt xem

TÊN TÔI LÀ ĐẠO BINH (03.02.2020 – THỨ HAI TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2020-02-03 15:25:13
13 lượt xem

ĐỤNG ĐẾN ÁO (04.02.2020 – THỨ BA TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2020-02-04 11:13:55
13 lượt xem

QUÊ QUÁN CỦA NGƯỜI (05.02.2020 – THỨ TƯ TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2020-02-05 11:19:06
13 lượt xem

KHÔNG ĐƯỢC MANG GÌ (06.02.2020 – THỨ NĂM TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2020-02-06 10:32:16
13 lượt xem

VÌ ĐÃ TRÓT THỀ (07.02.2020 – THỨ SÁU TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2020-02-07 10:45:24
13 lượt xem

ĐẾN MỘT NƠI THANH VẮNG (08.02.2020 – THỨ BẢY TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2020-02-08 13:42:26
13 lượt xem

MUỐI MÀ NHẠT ĐI (09.02.2020 – CHÚA NHẬT 5 TN, NĂM A)

Ngày đăng : 2020-02-09 12:26:18
13 lượt xem

CHẠM ĐẾN THÌ ĐƯỢC KHỎI (10.02.2020 – THỨ HAI TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2020-02-10 11:08:45
13 lượt xem

LÒNG CHÚNG THÌ XA TA (11.02.2020 – THỨ BA TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2020-02-12 14:49:48
13 lượt xem

TỪ TRÁI TIM CON NGƯỜI (12.02.2020 – THỨ TƯ TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2020-02-12 10:42:34
13 lượt xem

NHỮNG MẢNH VỤN (13.02.2020 – THỨ NĂM TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2020-02-14 06:47:00
13 lượt xem

NÓI ĐƯỢC RÕ RÀNG (14.02.2020 – THỨ SÁU TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2020-02-14 11:07:09
13 lượt xem

BỊ XỈU DỌC ĐƯỜNG (15.02.2020 – THỨ BẢY TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2020-02-15 10:52:37
13 lượt xem

THẦY BẢO CHO ANH EM BIẾT (16.02.2020 – CHÚA NHẬT 6 TN, NĂM A)

Ngày đăng : 2020-02-16 14:04:17
13 lượt xem

TÌM MỘT DẤU LẠ TỪ TRỜI (17.02.2020 – THỨ HAI TUẦN 6 TN)

Ngày đăng : 2020-02-17 11:07:24
13 lượt xem

KHÔNG NHỚ SAO? (18.02.2020 – THỨ BA TUẦN 6 TN)

Ngày đăng : 2020-02-18 11:16:02
13 lượt xem

ANH CÓ THẤY GÌ KHÔNG? (19.02.2020 – THỨ TƯ TUẦN 6 TN)

Ngày đăng : 2020-02-19 11:03:01
13 lượt xem

TƯ TƯỞNG CỦA LOÀI NGƯỜI (20.02.2020 – THỨ NĂM TUẦN 6 TN)

Ngày đăng : 2020-02-20 13:25:20
13 lượt xem

TỪ BỎ CHÍNH MÌNH (21.02.2020 – THỨ SÁU TUẦN 6 TN)

Ngày đăng : 2020-02-22 12:15:29
13 lượt xem

TRỞ NÊN CON CÁI CHA (23.02.2020 – CHÚA NHẬT 7 TN, NĂM A)

Ngày đăng : 2020-02-23 11:08:49
13 lượt xem

NẾU THẦY CÓ THỂ (24.02.2020 – THỨ HAI TUẦN 7 TN)

Ngày đăng : 2020-02-24 11:03:20
13 lượt xem

CÃI NHAU (25.02.2020 – THỨ BA TUẦN 7 TN)

Ngày đăng : 2020-02-25 11:12:40
13 lượt xem

CHA HIỆN DIỆN NƠI KÍN ẨN (26.02.2020 – THỨ TƯ LỄ TRO)

Ngày đăng : 2020-02-26 11:06:41
13 lượt xem

VÁC THẬP GIÁ MÌNH HẰNG NGÀY (27.02.2020 – THỨ NĂM SAU LỄ TRO)

Ngày đăng : 2020-02-27 12:23:25
13 lượt xem

CHÀNG RỂ BỊ ĐEM ĐI (28.02.2020 – THỨ SÁU SAU LỄ TRO)

Ngày đăng : 2020-02-28 11:21:06
13 lượt xem

QUỈ BỎ NGƯỜI MÀ ĐI (01.3.2020 – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY, NĂM A)

Ngày đăng : 2020-03-01 15:07:50
13 lượt xem

LÀM CHO CHÍNH TA (02.3.2020 – THỨ HAI TUẦN 1 MC)

Ngày đăng : 2020-03-02 11:05:19
13 lượt xem

BIẾT RÕ ANH EM CẦN GÌ (03.3.2020 – THỨ BA TUẦN 1 MC)

Ngày đăng : 2020-03-03 11:05:21
13 lượt xem

CON NGƯỜI SẼ LÀ MỘT DẤU LẠ (04.3.2020 – THỨ TƯ TUẦN 1 MC)

Ngày đăng : 2020-03-04 11:05:28
13 lượt xem

BAN NHỮNG CỦA TỐT LÀNH (05.3.2020 – THỨ NĂM TUẦN 1 MC)

Ngày đăng : 2020-03-05 11:05:43
13 lượt xem

LÀM HÒA (06.3.2020 – THỨ SÁU TUẦN 1 MC)

Ngày đăng : 2020-03-06 11:09:46
13 lượt xem

YÊU KẺ THÙ (07.3.2020 – THỨ BẢY TUẦN 1 MC)

Ngày đăng : 2020-03-07 12:14:21
13 lượt xem

NGƯỜI BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG (08.3.2020 – CHÚA NHẬT 2 MC, NĂM A)

Ngày đăng : 2020-03-08 11:08:47
13 lượt xem

HÃY CÓ LÒNG NHÂN (09.3.2020 – THỨ HAI TUẦN 2 MC)

Ngày đăng : 2020-03-09 11:30:02
13 lượt xem

NÓI MÀ KHÔNG LÀM (10.3.2020 – THỨ BA TUẦN 2 MC)

Ngày đăng : 2020-03-10 11:05:50
13 lượt xem

ANH EM KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY (11.3.2020 – THỨ TƯ TUẦN 2 MC)

Ngày đăng : 2020-03-11 11:05:25
13 lượt xem

CÓ MỘT VỰC THẲM (12.3.2020 – THỨ NĂM TUẦN 2 MC)

Ngày đăng : 2020-03-12 11:09:12
13 lượt xem

SINH HOA LỢI (13.3.2020 – THỨ SÁU TUẦN 2 MC)

Ngày đăng : 2020-03-13 11:07:44
13 lượt xem

ĂN MỪNG (14.3.2020 – THỨ BẢY TUẦN 2 MC)

Ngày đăng : 2020-03-14 12:41:07
13 lượt xem

CHO TÔI XIN CHÚT NƯỚC UỐNG (15.3.2020 – CHÚA NHẬT 3 MC, NĂM A)

Ngày đăng : 2020-03-15 11:36:46
13 lượt xem

BĂNG QUA GIỮA HỌ MÀ ĐI (16.3.2020 – THỨ HAI TUẦN 3 MC)

Ngày đăng : 2020-03-16 11:05:30
13 lượt xem

HẾT LÒNG THA THỨ (17.3.2020 – THỨ BA TUẦN 3 MC)

Ngày đăng : 2020-03-17 11:06:22
13 lượt xem

KIỆN TOÀN (18.3.2020 – THỨ TƯ TUẦN 3 MC)

Ngày đăng : 2020-03-18 11:23:03
13 lượt xem

ĐIỀU RĂN ĐỨNG ĐẦU (20.3.2020 – THỨ SÁU TUẦN 3 MC)

Ngày đăng : 2020-03-20 14:15:50
13 lượt xem

TỰ HÀO VÀ KHINH NGƯỜI (21.3.2020 – THỨ BẢY TUẦN 3 MC)

Ngày đăng : 2020-03-21 12:43:37
13 lượt xem

THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN (22.3.2020 – CHÚA NHẬT 4 MC, NĂM A)

Ngày đăng : 2020-03-22 11:11:41
13 lượt xem

CON ÔNG SỐNG (23.3.2020 – THỨ HAI TUẦN 4 MC)

Ngày đăng : 2020-03-23 11:06:12
13 lượt xem

MUỐN TRỞ NÊN LÀNH MẠNH (24.3.2020 – THỨ BA TUẦN 4 MC)

Ngày đăng : 2020-03-24 12:04:10
13 lượt xem

TÔI LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA (25.3.2020 – THỨ TƯ: LỄ TRUYỀN TIN)

Ngày đăng : 2020-03-25 11:08:56
13 lượt xem

GIỜ CỦA NGƯỜI CHƯA ĐẾN (27.3.2020 – THỨ SÁU TUẦN 4 MC)

Ngày đăng : 2020-03-27 11:06:59
13 lượt xem

ÔNG NÀY LÀ ĐẤNG KITÔ (28.3.2020 – THỨ BẢY TUẦN 4 MC)

Ngày đăng : 2020-03-28 13:30:23
13 lượt xem

CHÚA GIÊSU PHỤC SINH LADARÔ. 29/03 – CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A.

Ngày đăng : 2020-03-29 11:13:29
13 lượt xem

ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA (30.3.2020– THỨ HAI TUẦN 5 MC)

Ngày đăng : 2020-03-30 09:46:42
13 lượt xem

GIƯƠNG CAO CON NGƯỜI LÊN (31.3.2020 – THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2020-03-31 09:55:51
13 lượt xem

TÔI HẰNG HỮU (2.4.2020 – THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2020-04-02 09:22:43
13 lượt xem

TÔI LÀ CON THIÊN CHÚA (3.4.2020 – THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2020-04-03 09:19:38
13 lượt xem

CHẾT THAY CHO DÂN (04.4.2020 – THỨ BẢY TUẦN 5 MC)

Ngày đăng : 2020-04-04 09:59:25
13 lượt xem

ÔNG NÀY LÀ AI VẬY? (05.4.2020 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ)

Ngày đăng : 2020-04-05 09:19:33
13 lượt xem

NGÀY MAI TÁNG THẦY (06.4.2020 – THỨ HAI TUẦN THÁNH)

Ngày đăng : 2005-04-20 09:17:06
13 lượt xem