Thứ năm, Ngày 18 tháng 7 năm 2024
Liên hệ

UBBAXH - CARITAS HUẾ 69 Phan Đình Phùng, Thành phố Huế

Địa chỉ: UBBAXH - CARITAS HUẾ - 69 Phan Đình Phùng, Thành phố Huế

Điện thoại: 02343 834 543 - Fax:

Email: vpcaritashue@gmail.com

Website: http://caritashue.org/

Bản đồ
Tin mới
Hình ảnh
Cầu nguyện