Thứ bảy, Ngày 5 tháng 12 năm 2020
Bài viết

VIDEO CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG, BẢO VỆ CÁC ĐẠI DƯƠNG

Ngày đăng : 2019-09-11 14:01:55 Lượt xem: 176 người


Video của Đức Giáo Hoàng, tháng 9-2019

Bảo Vệ Các Đại Dương

Các đại dương chứa nguồn cung cấp nước khổng lồ cho hành tinh của chúng ta, và chứa phần lớn các loài sinh vật đa dạng, mà số nhiều trong chúng đang bị đe dọa vì nhiều lý do.

Các phương thế kiểm soát hiệu quả và hành động cụ thể là điều cần thiết để chăm sóc các đại đương của chúng ta.

Một cách tiếp cận liên ngành để xử lý các mối đe dọa gây ra do sự quản lý gian dối trên biển cả sẽ giúp ích chúng ta khi đối mặt với thách thức lớn này.

Sự liên đới của ta với “ngôi nhà chung” được sinh ra từ đức tin của chúng ta. Tạo thành là một kế hoạch yêu thương do Thiên Chúa ban cho nhân loại.

Trong tháng này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế, biết hợp tác với nhau để bảo vệ các biển cả và đại dương. 

Nguồn: dongten.net


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

VIDEO CLIP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng : 2020-01-29 09:57:59
176 lượt xem

HÃY CỨU LẤY HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA!

Ngày đăng : 2020-01-29 09:59:59
176 lượt xem

CARITAS VIỆT NAM: TIẾT KIỆM NƯỚC

Ngày đăng : 2019-10-02 15:49:24
176 lượt xem

CARITAS VIÊT NAM: THỰC TRẠNG CON EM DI DÂN VIỆT NAM

Ngày đăng : 2019-11-22 10:20:54
176 lượt xem

CARITAS HUẾ TRAO TẶNG QUÀ GIÁNG SINH CHO HỘI NGƯỜI MÙ.

Ngày đăng : 2020-01-10 09:05:33
176 lượt xem

CARITASHUE: KỸ NĂNG CHĂM SÓC VÀ CAN THIỆP SỚM CHO NKT.

Ngày đăng : 2020-07-06 09:50:30
176 lượt xem

NƯỚC TRỜI LÀ GÌ VẬY THẦY?

Ngày đăng : 2020-07-26 11:54:50
176 lượt xem

…THIẾU…

Ngày đăng : 2020-07-29 10:18:13
176 lượt xem

SUY NIỆM LỜI CHÚA, THỨ BẢY 01/08/2020

Ngày đăng : 2020-08-03 14:01:40
176 lượt xem

CÁI MÁC TU SỸ

Ngày đăng : 2020-08-11 14:28:06
176 lượt xem

NHƯ HẠT GIỐNG ÂM THẦM

Ngày đăng : 2020-08-13 08:50:35
176 lượt xem

ĐTC PHANXICÔ (12/8): PHẨM GIÁ CON NGƯỜI LÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM

Ngày đăng : 2020-08-17 08:59:53
176 lượt xem

ĐTC PHANXICÔ (16/8): NẾU NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ CHỮA LÀNH CON!

Ngày đăng : 2020-08-20 09:04:40
176 lượt xem

ĐTC PHANXICÔ (6/9): SỬA LỖI ANH CHỊ EM TRONG TÌNH YÊU MẾN

Ngày đăng : 2020-09-12 08:59:21
176 lượt xem

ĐTC PHANXICÔ (20/09) : THIÊN CHÚA LUÔN RA ĐI TÌM KIẾM NHÂN LOẠI

Ngày đăng : 2020-09-26 09:44:38
176 lượt xem

ĐTC PHANXICÔ (7/10): KI-TÔ HỮU CẦN LÒNG CAN ĐẢM NHƯ NGÔN SỨ ELIA

Ngày đăng : 2020-10-18 17:22:54
176 lượt xem

RADIO TÂM CA: THƯƠNG LẮM, MIỀN TRUNG ƠI!

Ngày đăng : 2020-10-23 20:11:59
176 lượt xem

ĐTC PHANXICÔ (15/11): HÃY GIƠ TAY RA VỚI NGƯỜI NGHÈO

Ngày đăng : 2020-11-19 08:36:02
176 lượt xem

ĐTC PHANXICÔ CHỦ SỰ CÔNG NGHỊ PHONG 13 HỒNG Y

Ngày đăng : 2020-11-30 13:39:27
176 lượt xem
Tin mới
Hình ảnh
Cầu nguyện