Thứ sáu, Ngày 19 tháng 7 năm 2019
Chủ đề Bài viết

LẠY CHÚA, CHÚA MUỐN CON LÀM GÌ?

Ngày đăng : 2012-07-19 04:55:22

Xem chi tiết

LỖI TẠI TÔI HỒI NÀO!

Ngày đăng : 2019-07-09 10:31:20

Văn hóa Việt không quen từ hai từ “Xin Lỗi”. Câu cửa miệng của người Tây là “Thank you”, “I’m sorry”, “Excuse me”…Trong khi câu cửa miệng của rất nhiều người Việt là CC, ĐM…!

Xem chi tiết

DẤU CHẤM “.” VÀ DẤU “?”

Ngày đăng : 2019-07-05 10:59:29

Xem chi tiết

CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CÔNG VIỆC BỀ BỘN

Ngày đăng : 2019-06-26 09:59:11

Việc làm, tương giao, tình yêu, dục tính, tình bạn, tuổi già, tất cả đều phức tạp, trần tục, là những công việc bề bộn, lúc nào cũng có một phần đau đớn, nhỏ nhen, giới hạn, tổn thương và chết chóc.

Xem chi tiết

GIỮ THĂNG BẰNG CHO ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Ngày đăng : 2019-06-24 15:18:06

Đời sống thiêng liêng chỉ dừng lại ở cầu nguyện và đạo đức cá nhân. Dù quan trọng như nhau, nhưng chúng chưa đủ. Và chìa khóa cho sức khỏe là sự cân bằng.

Xem chi tiết