Chủ nhật, Ngày 20 tháng 10 năm 2019
Chủ đề Bài viết

GIA ĐÌNH KITÔ HỮU

Ngày đăng : 2019-08-26 08:56:52

Gia đình chính là nơi đầu tiên mà mỗi người học được cách đón nhận và trao ban yêu thương. Quả vậy, một người không thể trở thành một con người đúng nghĩa khi không có đời sống xã hội, đời sống cộng đoàn.

Xem chi tiết