Thứ năm, Ngày 20 tháng 6 năm 2024
Bài viết

ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ (20.05.2024, THỨ HAI SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH)

Ngày đăng : 2024-05-21 09:10:36 Lượt xem: 38 người


Đức Maria là thành viên và là Mẹ của Hội Thánh, là người đứng dưới chân thập giá với nhóm phụ nữ ở Galilê, nhưng cũng là người có phúc hơn mọi phụ nữ, là người cầu nguyện với các môn đệ chờ Thánh Thần đến, nhưng cũng là người được Thánh Thần ngự từ lúc truyền tin.

Bài đọc I: St 3,9-15.20

“Mẹ của toàn thể chúng sinh”

Bài trích sách Sáng thế

Sau khi Ađam ăn trái cấm, Chúa là Thiên Chúa đã gọi ông và nói cùng ông rằng: “Ngươi ở đâu vậy?” Ông thưa: “Con nghe tiếng Ngài trong vườn, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con ẩn núp”. Chúa hỏi ông: “Ai đã cho ngươi biết ngươi đang trần truồng? Có phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi ăn không?” Ađam thưa: “Người phụ nữ mà Ngài đã cho làm bạn với con, chính bà ấy đã cho con trái cây và con đã ăn”. Chúa là Thiên Chúa nói cùng người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con, và con đã ăn”. Chúa là Thiên Chúa phán cùng con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, mi là thứ bị chúc dữ giữa mọi súc vật và thú hoang! Mi sẽ bò bằng bụng và sẽ ăn bụi đất suốt đời mi. Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ Bà, người miêu duệ này sẽ đạp đầu mi, còn mi sẽ cắn gót chân người”.

Rồi Ađam đặt tên cho vợ mình là Evà, vì bà là mẹ của chúng sinh.

Ðó là Lời Chúa.

 

Hoặc: Cv 1,12-14 

Các Tông đồ đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu

Bài trích sách Công vụ Tông đồ

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ rời núi Cây Dầu trở về Giêrusalem, núi này ở gần Giêrusalem, chỉ cách một quãng đường được đi trong ngày sabbat. Sau khi trở về thành, các ông lên phòng trên lầu. Hiện diện tại đây có các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philipphê, Tôma, Bartôlômêô, Matthêu, Giacôbê con ông Alphê, Simon nhiệt thành, và Giuđa con ông Giacôbê. Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và các anh em Người.

Đó là Lời Chúa.

 

Đáp ca: Tv 86 (87) 1-2.3 và 5.6-7

Đáp: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

1) Nền móng Sion được đặt trên núi thánh, Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nơi cư ngụ của nhà Giacob. Hỡi thành đô của Thiên Chúa. Mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

Đáp: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

2) Nói đến Sion, thiên hạ bảo: “Tại đó, người người đã sinh ra, chính Đấng Tối Cao củng cố thành”.

Đáp: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

3) Thiên Chúa ghi vào sổ bộ các dân: “Kẻ này người nọ đã sinh ra tại đó”, và họ múa nhảy hát ca: “Mọi nguồn mạch của tôi ở nơi thành”.

Đáp: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

 

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! – Kính chào Ðức Trinh Nữ diễm phúc, Mẹ đã hạ sinh Chúa Giêsu. Kính chào Mẹ Hội Thánh, Mẹ là Ðấng giữ gìn trong chúng con Thần Khí của Thánh Tử Giêsu Kitô. Alleluia!

 

PHÚC ÂM: Ga 19: 25-34

“Đây là mẹ của anh”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Maria Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Hôm đó là ngày áp lễ, người Dothái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày Sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm:

Khi Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá,
các Tin Mừng Nhất Lãm đều nhắc đến các phụ nữ Galilê.
Họ chỉ đứng nhìn Thầy từ xa (Mt 27,55; Mc 15,40; Lc 23,49).
Còn Tin Mừng Gioan lại mô tả nhóm phụ nữ đứng gần thập giá.
Người phụ nữ đầu tiên được kể tên là thân mẫu Đức Giêsu.
Mẹ đã theo Con đến tận núi Sọ,
dám chứng kiến và cảm nghiệm mọi nỗi đau của Con.
Mẹ can đảm nhận mình là mẹ của người tử tội,
đang ở trong giây phút cuối đời, đang đối diện với cái chết.

Người gần chết thường hay trối trăng một điều quan trọng,
một điều cần phải làm sau khi họ nhắm mắt.
Đức Giêsu trên thập giá cũng muốn để lại một lời trối.
Từ trên cao, Ngài nhìn thấy thân mẫu của mình
và người môn đệ mình yêu dấu đứng kề bên,
Ngài muốn tạo một tương quan thân thiết giữa họ.
Ngài nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”
Rồi nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,26-27).
Hai người không ruột thịt máu mủ, bây giờ thành mẹ con.

Có người nghĩ chuyện Đức Giêsu làm ở đây cũng thường thôi.
Vì biết mình sắp chết, nên Ngài giao phó Mẹ cho môn đệ,
để anh này thay mình chăm sóc Mẹ cho tròn chữ hiếu.
Thật ra lời trăng trối của Đức Giêsu mang tầm vóc lớn hơn nhiều.
Chúng ta không rõ khi Ngài lên đường đi sứ vụ, ai đã lo cho Mẹ.
Ngài để lại Mẹ ở nhà, và Ngài đòi các môn đệ cũng làm như thế.
Không rõ lúc cuối đời, Ngài có thấy cần người chăm sóc Mẹ không?
Dù sao trước khi Ngài nói với anh môn đệ: “Đây là mẹ của anh”
thì Ngài đã giới thiệu anh với Mẹ: “Đây là con của bà.”
Ngài xin Mẹ nhận anh này làm con và chăm sóc anh.
Sau đó Ngài mới giới thiệu Mẹ với anh: “Đây là Mẹ của anh.”
Người môn đệ đã nhận bà làm mẹ, và đã đón bà về nhà mình.
Đức Giêsu đã làm xong chuyện cuối cùng mà Ngài phải làm,
đó là tạo lập một tương quan mẫu tử giữa Mẹ và anh môn đệ.
Với sự bình an thanh thản của người đã hoàn thành sứ mạng,
Ngài nói: “Thế là đã hoàn tất !” (Ga 19,28.30).

Có người nghĩ rằng Thầy Giêsu trên thập giá
chỉ muốn nối kết Mẹ Ngài và người môn đệ Ngài mến thương.
Đó là chuyện thuần túy riêng tư giữa hai người.
Anh môn đệ này không đại diện cho các kitô hữu,
nên cũng chẳng có tương quan nào giữa Mẹ Maria và chúng ta.
Truyền thống Công giáo nghĩ không nghĩ như thế,
nhưng coi cử chỉ trăng trối cuối cùng này của Đức Giêsu
đã kết nên mối dây giữa Mẹ Ngài với mọi kitô hữu.
Đức Giêsu đã chia sẻ tương quan làm con của Mẹ cho chúng ta.
để chúng ta cũng có thể coi Mẹ Maria là Mẹ của mình.
Đây là món quà quý giá Ngài ban cho ta lúc gần kề cái chết.
Chẳng thấy Mẹ hay anh môn đệ nói gì sau lời của Đức Giêsu,
nhưng chúng ta biết cả hai đã sống tương quan mới sau đó.
Đức Maria đã trở nên mẹ của từng kitô hữu.
Mẹ đã là môn đệ trung tín theo Con mình đến tận thập giá.
Người môn đệ Chúa yêu đứng gần cũng theo Thầy đến cùng.
Cả hai làm nên một gia đình thiêng liêng.

Khi vào một nhà thờ Công giáo, chúng ta thấy lòng ấm lại,
vì có sự hiện diện cảm thông của một Người Mẹ,
Người đã ở với Đức Giêsu hơn ba mươi năm,
đã sinh dưỡng, dạy dỗ, chở che, và làm cho Ngài lớn lên.
Đức Maria là thành viên và là Mẹ của Hội Thánh,
là người đứng dưới chân thập giá với nhóm phụ nữ ở Galilê,
nhưng cũng là người có phúc hơn mọi phụ nữ,
là người cầu nguyện với các môn đệ chờ Thánh Thần đến,
nhưng cũng là người được Thánh Thần ngự từ lúc truyền tin.
Chúng ta mong Chúa Giêsu cứ nói với Mẹ: “Đây là các con của Bà.”
Và nói với chúng ta: “Đây là Mẹ của anh chị em.”
Và chúng ta cũng mong Mẹ nhắc nhở chúng ta nhiều lần:
“Hãy làm những gì Người bảo!”

 

Cầu nguyện: 

Lạy Mẹ Maria,
Chúng con tạ ơn Chúa Giêsu
đã ban cho chúng con một người mẹ
như quà tặng vô giá lúc Người sắp lìa đời.
Mẹ được chọn làm thân mẫu của Chúa
và được ban đầy ân sủng siêu phàm,
khiến muôn thế hệ phải ngợi khen chúc tụng.
Nhưng Mẹ cũng là tỳ nữ mọn hèn
luôn mau mắn thi hành ý định của Thiên Chúa,
dù Mẹ chẳng hiểu hết được mầu nhiệm cao sâu.

Chúng con tưởng Mẹ sẽ đi trên con đường đầy hoa,
nhưng thật ra Mẹ đã đi con đường của Chúa,
con đường gập ghềnh và trắc trở,
với lưỡi gươm sắc đâm thấu tâm hồn.
Trong đời Mẹ có bao tiếng xin vâng trên môi,
từ tiếng xin vâng đầu tiên đến tiếng xin vâng trên núi Sọ.
Những tiếng xin vâng này hợp với tiếng xin vâng của Con Mẹ
để Người đem ơn cứu độ cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria,
là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ chúng con.
Mẹ đã sống trọn phận người như chúng con,
và đã chiến thắng sau khi kết thúc cuộc đời trần thế.
Mẹ hiểu chúng con cần lời cầu bàu của Mẹ biết bao
đang khi phải chiến đấu giữa trần gian đầy sóng gió.

Ước gì chúng con cũng có phúc vì đã tin như Mẹ,
có phúc vì đã làm cho Con của Mẹ được sinh ra,
và được lớn lên trong thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

XÂY TRÊN NỀN ĐÁ (01.12.2022 – THỨ NĂM TUẦN 1 MV)

Ngày đăng : 2022-12-02 04:41:23
38 lượt xem

GIƠ BÀN TAY ANH RA (11.09.2023 – THỨ HAI TUẦN 23 TN) 10/09/2023

Ngày đăng : 2023-09-12 05:46:39
38 lượt xem

THỨC SUỐT ĐÊM CẦU NGUYỆN (12.09.2023 – THỨ BA TUẦN 23 TN)

Ngày đăng : 2023-09-14 05:20:48
38 lượt xem

HÃY YÊU KẺ THÙ (14.09.2023 – THỨ NĂM TUẦN 23 TN)

Ngày đăng : 2023-09-15 05:05:38
38 lượt xem

ĐẠO ĐỨC GIẢ (15.09.2023 – THỨ SÁU TUẦN 23 TN)

Ngày đăng : 2023-09-16 06:23:38
38 lượt xem

NGHE MÀ KHÔNG THỰC HÀNH (16.09.2023 – THỨ BẢY TUẦN 23 TN)

Ngày đăng : 2023-09-17 05:36:25
38 lượt xem

HẾT LÒNG THA THỨ (17.09.2023 – CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN, NĂM A)

Ngày đăng : 2023-09-19 05:55:11
38 lượt xem

CỨ NÓI MỘT LỜI (18.09.2023 – THỨ HAI TUẦN 24 TN)

Ngày đăng : 2023-09-19 05:55:34
38 lượt xem

LŨ TRẺ NGỒI NGOÀI CHỢ (20.09.2023 – THỨ TƯ TUẦN 24 TN)

Ngày đăng : 2023-09-21 05:27:37
38 lượt xem

CHỊ HÃY ĐI BÌNH AN (21.09.2023 – THỨ NĂM TUẦN 24 TN)

Ngày đăng : 2023-09-22 05:50:38
38 lượt xem

MẤY NGƯỜI PHỤ NỮ CÙNG ĐI (22.09.2023 – THỨ SÁU TUẦN 24 TN)

Ngày đăng : 2023-09-26 05:32:03
38 lượt xem

VỚI TẤM LÒNG CAO THƯỢNG (23.09.2023 – THỨ BẢY TUẦN 24 TN)

Ngày đăng : 2023-09-24 05:11:37
38 lượt xem

CÁCH THỨC ANH EM NGHE (25.09.2023 – THỨ HAI TUẦN 25 TN)

Ngày đăng : 2023-09-26 05:29:21
38 lượt xem

MẸ TÔI VÀ ANH EM TÔI (26.09.2023 – THỨ BA TUẦN 25 TN)

Ngày đăng : 2023-09-27 05:19:30
38 lượt xem

ĐỪNG MANG GÌ (27.09.2023 – THỨ TƯ TUẦN 25 TN)

Ngày đăng : 2023-09-28 05:14:50
38 lượt xem

ÔNG NÀY LÀ AI? (28.09.2023 – THỨ NĂM TUẦN 25 TN)

Ngày đăng : 2023-09-30 06:33:30
38 lượt xem

ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? (29.09.2023 – THỨ SÁU TUẦN 25 TN)

Ngày đăng : 2023-09-29 05:53:38
38 lượt xem

KHÔNG HIỂU LỜI ĐÓ (30.09.2023 – THỨ BẢY TUẦN 25 TN)

Ngày đăng : 2023-10-01 05:52:02
38 lượt xem

HỐI HẬN (01.10.2023 – CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM A)

Ngày đăng : 2023-10-02 05:28:05
38 lượt xem

NGƯỜI NHỎ NHẤT (02.10.2023 – THỨ HAI TUẦN 26 TN)

Ngày đăng : 2023-10-03 05:11:10
38 lượt xem

NHẤT QUYẾT LÊN GIÊRUSALEM (03.10.2023 – THỨ BA TUẦN 26 TN)

Ngày đăng : 2023-10-04 06:01:19
38 lượt xem

TRƯỚC ĐÃ (04.10.2023 – THỨ TƯ TUẦN 26 TN)

Ngày đăng : 2023-10-05 05:53:47
38 lượt xem

NHƯ CHIÊN CON (05.10.2023 – THỨ NĂM TUẦN 26 TN)

Ngày đăng : 2023-10-06 05:48:08
38 lượt xem

KHỐN CHO NGƯƠI (06.10.2023 – THỨ SÁU TUẦN 26 TN)

Ngày đăng : 2023-10-07 06:45:41
38 lượt xem

HỚN HỞ VUI MỪNG (07.10.2023 – THỨ BẢY TUẦN 26 TN)

Ngày đăng : 2023-10-08 12:26:45
38 lượt xem

SINH HOA LỢI (08.10.2023 – CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN, NĂM A)

Ngày đăng : 2023-10-09 04:40:35
38 lượt xem

HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY (09.10.2023 – THỨ HAI TUẦN 27 TN)

Ngày đăng : 2023-10-10 05:18:46
38 lượt xem

CHỌN PHẦN TỐT HƠN (10.10.2023 – THỨ BA TUẦN 27 TN)

Ngày đăng : 2023-10-11 05:00:07
38 lượt xem

XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN (11.10.2023 – THỨ TƯ TUẦN 27 TN)

Ngày đăng : 2023-10-12 05:22:09
38 lượt xem

HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC (12.10.2023 – THỨ NĂM TUẦN 27 TN)

Ngày đăng : 2023-10-13 05:45:16
38 lượt xem

NGÓN TAY THIÊN CHÚA (13.10.2023 – THỨ SÁU TUẦN 27 TN)

Ngày đăng : 2023-10-14 06:48:55
38 lượt xem

PHÚC THAY LÒNG DẠ (14.10.2023 – THỨ BẢY TUẦN 27 TN)

Ngày đăng : 2023-10-15 06:50:36
38 lượt xem

TÌM KIẾM DẤU LẠ (16.10.2023 – THỨ HAI TUẦN 28 TN)

Ngày đăng : 2023-10-17 05:48:41
38 lượt xem

BÊN NGOÀI, BÊN TRONG (17.10.2023 – THỨ BA TUẦN 28 TN)

Ngày đăng : 2023-10-18 05:10:07
38 lượt xem

XAO LÃNG LẼ CÔNG BÌNH (18.10.2023 – THỨ TƯ TUẦN 28 TN)

Ngày đăng : 2023-10-19 05:53:13
38 lượt xem

NGÔN SỨ VÀ TÔNG ĐỒ (19.10.2023 – THỨ NĂM TUẦN 28 TN)

Ngày đăng : 2023-10-20 05:32:32
38 lượt xem

MÔN ĐỆ VÀ BẠN HỮU (20.10.2023 – THỨ SÁU TUẦN 28 TN)

Ngày đăng : 2023-10-21 06:40:58
38 lượt xem

ĐỪNG LO (21.10.2023 – THỨ BẢY TUẦN 28 TN)

Ngày đăng : 2023-10-24 05:18:25
38 lượt xem

NHỮNG KHO LỚN HƠN (23.10.2023 – THỨ HAI TUẦN 29 TN)

Ngày đăng : 2023-10-24 05:17:17
38 lượt xem

CHỦ SẼ PHỤC VỤ (24.10.2023 – THỨ BA TUẦN 29 TN)

Ngày đăng : 2023-10-25 11:37:16
38 lượt xem

TRUNG TÍN, KHÔN NGOAN (25.10.2023 – THỨ TƯ TUẦN 29 TN)

Ngày đăng : 2023-10-26 05:15:44
38 lượt xem

PHẢI CHI LỬA ẤY ĐÃ BÙNG LÊN (26.10.2023 – THỨ NĂM TUẦN 29 TN)

Ngày đăng : 2023-10-27 05:15:36
38 lượt xem

NHẬN XÉT THỜI ĐẠI NÀY (27.10.2023 – THỨ SÁU TUẦN 29 TN)

Ngày đăng : 2023-10-28 06:05:46
38 lượt xem

TÌM TRÁI MÀ KHÔNG THẤY (28.10.2023 – THỨ BẢY TUẦN 29 TN)

Ngày đăng : 2023-10-29 05:41:40
38 lượt xem

ĐỨNG THẲNG ĐƯỢC (30.10.2023 – THỨ HAI TUẦN 30 TN)

Ngày đăng : 2023-10-31 05:32:59
38 lượt xem

LỚN LÊN VÀ TRỞ THÀNH (31.10.2023 – THỨ BA TUẦN 30 TN)

Ngày đăng : 2023-11-01 05:22:54
38 lượt xem

PHÚC THAY AI… (01.11.2023 – CÁC THÁNH NAM NỮ)

Ngày đăng : 2023-11-02 05:20:40
38 lượt xem

CHỮA KHỎI VÀ CHO VỀ (03.11.2023 – THỨ SÁU TUẦN 30 TN)

Ngày đăng : 2023-11-04 06:09:03
38 lượt xem

NGỒI CHỖ CUỐI (04.11.2023 – THỨ BẢY TUẦN 30 TN)

Ngày đăng : 2023-11-05 05:54:08
38 lượt xem

ĐÁP LỄ (06.11.2023 – THỨ HAI TUẦN 31 TN)

Ngày đăng : 2023-11-07 03:10:56
38 lượt xem

XIN KIẾU (07.11.2023 – THỨ BA TUẦN 31 TN)

Ngày đăng : 2023-11-08 05:27:55
38 lượt xem

TỪ BỎ HẾT (08.11.2023 – THỨ TƯ TUẦN 31 TN)

Ngày đăng : 2023-11-09 05:52:23
38 lượt xem

XIN CHUNG VUI VỚI TÔI (09.11.2023 – THỨ NĂM TUẦN 31 TN)

Ngày đăng : 2023-11-10 06:01:33
38 lượt xem

HÀNH ĐỘNG KHÔN KHÉO (10.11.2023 – THỨ SÁU TUẦN 31 TN)

Ngày đăng : 2023-11-11 05:44:55
38 lượt xem

LÀM TÔI TIỀN CỦA (11.11.2023 – THỨ BẢY TUẦN 31 TN)

Ngày đăng : 2023-11-12 03:47:08
38 lượt xem

LÀM CỚ VẤP NGÃ (13.11.2023 – THỨ HAI TUẦN 32 TN)

Ngày đăng : 2023-11-14 01:37:34
38 lượt xem

ĐẦY TỚ VÔ DỤNG (14.11.2023 – THỨ BA TUẦN 32 TN)

Ngày đăng : 2023-11-15 05:16:52
38 lượt xem

SẤP MÌNH TẠ ƠN (15.11.2023 – THỨ TƯ TUẦN 32 TN)

Ngày đăng : 2023-11-16 05:35:53
38 lượt xem

NƯỚC THIÊN CHÚA (16.11.2023 – THỨ NĂM TUẦN 32 TN)

Ngày đăng : 2023-11-17 05:33:24
38 lượt xem

ĐƯỢC ĐEM ĐI, BỊ BỎ LẠI (17.11.2023 – THỨ SÁU TUẦN 32 TN)

Ngày đăng : 2023-11-19 01:38:01
38 lượt xem

KHÔNG ĐƯỢC NẢN CHÍ (18.11.2023 – THỨ BẢY TUẦN 32 TN)

Ngày đăng : 2023-11-19 01:38:37
38 lượt xem

XIN CHO TÔI NHÌN THẤY (20.11.2023 – THỨ HAI TUẦN 33 TN)

Ngày đăng : 2023-11-21 03:07:32
38 lượt xem

XUỐNG MAU ĐI (21.11.2023 – THỨ BA TUẦN 33 TN)

Ngày đăng : 2023-11-22 01:51:28
38 lượt xem

LÀM ĂN SINH LỢI (22.11.2023 – THỨ TƯ TUẦN 33 TN)

Ngày đăng : 2023-11-23 06:00:10
38 lượt xem

ĐỨC GIÊSU KHÓC (23.11.2023 – THỨ NĂM TUẦN 33 TN)

Ngày đăng : 2023-11-24 05:35:42
38 lượt xem

NHÀ CẦU NGUYỆN (24.11.2023 – THỨ SÁU TUẦN 33 TN)

Ngày đăng : 2023-11-25 06:03:10
38 lượt xem

ĐỜI NÀY, ĐỜI SAU (25.11.2023 – THỨ BẢY TUẦN 33 TN)

Ngày đăng : 2023-11-26 08:27:43
38 lượt xem

BỎ VÀO TẤT CẢ (27.11.2023 – THỨ HAI TUẦN 34 TN)

Ngày đăng : 2023-11-28 03:23:27
38 lượt xem

ANH EM LÀM CHỨNG CHO THẦY (28.11.2023 – THỨ BA TUẦN 34 TN)

Ngày đăng : 2023-11-29 05:48:07
38 lượt xem

MỘT SỢI TÓC (29.11.2023 – THỨ TƯ TUẦN 34 TN)

Ngày đăng : 2023-11-30 02:51:27
38 lượt xem

SẮP ĐƯỢC CỨU CHUỘC (30.11.2023 – THỨ NĂM TUẦN 34 TN)

Ngày đăng : 2023-12-01 04:00:38
38 lượt xem

XEM CÂY VẢ (01.12.2023 – THỨ SÁU TUẦN 34 TN)

Ngày đăng : 2023-12-02 05:07:18
38 lượt xem

PHẢI ĐỀ PHÒNG (02.12.2023 – THỨ BẢY TUẦN 34 TN)

Ngày đăng : 2023-12-03 05:43:02
38 lượt xem

THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG (05.12.2023 – THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-05 05:20:05
38 lượt xem

ĂN NO NÊ (06.12.2023 – THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-07 04:02:03
38 lượt xem

XÂY TRÊN NỀN ĐÁ (07.12.2023 – THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-08 05:15:41
38 lượt xem

MẮT HỌ LIỀN MỞ RA (08.12.2023 – THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-09 17:40:37
38 lượt xem

CHẠNH LÒNG THƯƠNG (09.12.2023 – THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-10 05:36:09
38 lượt xem

ĐỨNG DẬY MÀ ĐI (11.12.2023 – THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-12 05:31:13
38 lượt xem

KHÔNG MUỐN AI HƯ MẤT (12.12.2023 – THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-13 05:09:09
38 lượt xem

ÁCH CỦA TÔI ÊM ÁI (13.12.2023 – THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-15 05:31:45
38 lượt xem

GIOAN CHÍNH LÀ ÊLIA (14.12.2017 – THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-15 05:32:12
38 lượt xem

LŨ TRẺ NGỒI NGOÀI CHỢ (15.12.2023 – THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-16 05:23:56
38 lượt xem

ÊLIA ĐÃ ĐẾN RỒI (16.12.2023 – THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-17 05:44:18
38 lượt xem

NỮ TỲ HÈN MỌN (22.12.2023 – THỨ SÁU - GIAI ĐOẠN 2 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-23 04:12:47
38 lượt xem

TÊN CHÁU LÀ GIOAN (23.12.2023 – THỨ BẢY - GIAI ĐOẠN 2 MÙA VỌNG)

Ngày đăng : 2023-12-25 05:27:28
38 lượt xem

MỪNG VUI LÊN! (24.12.2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA VỌNG, NĂM B)

Ngày đăng : 2023-12-25 05:28:05
38 lượt xem

TIN MỪNG TRỌNG ĐẠI (25.12.2023 – LỄ CHÚA GIÁNG SINH - LỄ ĐÊM)

Ngày đăng : 2023-12-26 06:26:01
38 lượt xem

MARIA VÀ HÀI NHI (01.01.2024 – THÁNH MARIA - MẸ THIÊN CHÚA)

Ngày đăng : 2024-01-02 05:43:41
38 lượt xem

TÔI ĐÃ THẤY (03.01.2024 – THỨ TƯ TRƯỚC LỄ HIỂN LINH)

Ngày đăng : 2024-01-04 05:21:11
38 lượt xem

HÃY ĐẾN MÀ XEM (04.01.2024 – THỨ NĂM TRƯỚC LỄ HIỂN LINH)

Ngày đăng : 2024-01-05 05:23:24
38 lượt xem

NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG (07.01.2024 – CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH)

Ngày đăng : 2024-01-06 03:51:39
38 lượt xem

ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA (09.01.2024 – THỨ BA TUẦN 1 TN)

Ngày đăng : 2024-01-11 05:05:18
38 lượt xem

BÀ PHỤC VỤ CÁC NGÀI (10.01.2024 – THỨ TƯ TUẦN 1 TN)

Ngày đăng : 2024-01-11 05:06:09
38 lượt xem

CHẠNH LÒNG THƯƠNG (11.01.2024 – THỨ NĂM TUẦN 1 TN)

Ngày đăng : 2024-01-13 05:32:16
38 lượt xem

THẤY HỌ CÓ LÒNG TIN (12.01.2024 – THỨ SÁU TUẦN 1 TN)

Ngày đăng : 2024-01-13 05:32:42
38 lượt xem

KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI (16.01.2021 – THỨ BẢY TUẦN 1 TN)

Ngày đăng : 2024-01-14 05:30:56
38 lượt xem

CHÀNG RỂ CÒN Ở VỚI (15.01.2024 – THỨ HAI TUẦN 2 TN)

Ngày đăng : 2024-01-16 05:58:18
38 lượt xem

CON NGƯỜI LÀM CHỦ NGÀY SABÁT (16.01.2024 – THỨ BA TUẦN 2 TN)

Ngày đăng : 2024-01-17 05:45:30
38 lượt xem

ANH GIƠ TAY RA! (17.01.2024 – THỨ TƯ TUẦN 2 TN)

Ngày đăng : 2024-01-29 05:25:26
38 lượt xem

CHỮA LÀNH NHIỀU BỆNH NHÂN (18.01.2024 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN)

Ngày đăng : 2024-01-19 06:11:23
38 lượt xem

NGƯỜI BỊ MẤT TRÍ (20.01.2024 – THỨ BẢY TUẦN 2 TN)

Ngày đăng : 2024-01-21 05:27:11
38 lượt xem

VÀO NHÀ MỘT NGƯỜI MẠNH (22.01.2024 – THỨ HAI TUẦN 3 TN)

Ngày đăng : 2024-01-23 05:31:14
38 lượt xem

ĐÂY LÀ MẸ TÔI (23.01.2024 – THỨ BA TUẦN 3 TN)

Ngày đăng : 2024-01-24 05:58:49
38 lượt xem

HẠT GIỐNG (24.01.2024 – THỨ TƯ TUẦN 3 TN)

Ngày đăng : 2024-01-25 06:40:54
38 lượt xem

ĐẶT TRÊN ĐẾ (25.01.2024 – THỨ NĂM TUẦN 3 TN)

Ngày đăng : 2024-01-26 04:32:08
38 lượt xem

BÔNG LÚA TRĨU HẠT (26.01.2024 – THỨ SÁU TUẦN 3 TN)

Ngày đăng : 2024-01-27 05:41:14
38 lượt xem

TẠI SAO ANH EM SỢ? (27.01.2024 – THỨ BẢY TUẦN 3 TN)

Ngày đăng : 2024-01-28 05:47:02
38 lượt xem

TÊN TÔI LÀ ĐẠO BINH (29.01.2024 – THỨ HAI TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2024-01-30 06:02:26
38 lượt xem

ĐỤNG ĐẾN ÁO (30.01.2023 – THỨ BA TUẦN 4 TN - THÁNH GIOAN BOSCO)

Ngày đăng : 2024-01-31 06:07:40
38 lượt xem

QUÊ QUÁN CỦA NGƯỜI (31.01.2024 – THỨ TƯ TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2024-02-01 04:29:28
38 lượt xem

KHÔNG ĐƯỢC MANG GÌ (01.02.2024 – THỨ NĂM TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2024-02-02 06:19:22
38 lượt xem

VÌ ĐÃ TRÓT THỀ (02.02.2024 – THỨ SÁU TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2024-02-03 06:03:18
38 lượt xem

ĐẾN MỘT NƠI THANH VẮNG (03.02.2024 – THỨ BẢY TUẦN 4 TN)

Ngày đăng : 2024-02-04 06:00:08
38 lượt xem

CHẠM ĐẾN THÌ ĐƯỢC KHỎI (05.02.2024 – THỨ HAI TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2024-02-06 05:56:00
38 lượt xem

LÒNG CHÚNG THÌ XA TA (06.02.2024 – THỨ BA TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2024-02-07 05:56:03
38 lượt xem

TỪ TRÁI TIM CON NGƯỜI (07.02.2024 – THỨ TƯ TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2024-02-08 05:57:01
38 lượt xem

NHỮNG MẢNH VỤN (08.02.2024 – THỨ NĂM TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2024-02-09 07:00:42
38 lượt xem

NÓI ĐƯỢC RÕ RÀNG (09.02.2024 – THỨ SÁU TUẦN 5 TN)

Ngày đăng : 2024-02-09 06:54:28
38 lượt xem

BỊ XỈU DỌC ĐƯỜNG (10.02.2024 – THỨ BẢY TUẦN 5 TN) #

Ngày đăng : 2024-02-11 06:37:26
38 lượt xem

MUỐN VÀ CÓ THỂ (11.02.2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 6 TN, NĂM B)

Ngày đăng : 2024-02-12 07:09:15
38 lượt xem

TÌM MỘT DẤU LẠ TỪ TRỜI (12.02.2024 – THỨ HAI TUẦN 6 TN)

Ngày đăng : 2024-02-13 05:27:58
38 lượt xem

KHÔNG NHỚ SAO? (13.02.2024 – THỨ BA TUẦN 6 TN)

Ngày đăng : 2024-02-14 07:41:07
38 lượt xem

CHA HIỆN DIỆN NƠI KÍN ẨN (14.02.2024 – THỨ TƯ LỄ TRO)

Ngày đăng : 2024-02-15 06:43:05
38 lượt xem

VÁC THẬP GIÁ MÌNH HẰNG NGÀY (15.02.2024 – THỨ NĂM SAU LỄ TRO)

Ngày đăng : 2024-02-16 06:44:07
38 lượt xem

CHÀNG RỂ BỊ ĐEM ĐI (16.02.2024 – THỨ SÁU SAU LỄ TRO)

Ngày đăng : 2024-02-17 10:43:54
38 lượt xem

VÀO HOANG ĐỊA (18.02.2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA CHAY, NĂM B)

Ngày đăng : 2024-02-19 06:01:28
38 lượt xem

LÀM CHO CHÍNH TA (19.02.2024 – THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-02-20 06:39:37
38 lượt xem

BIẾT RÕ ANH EM CẦN GÌ (20.02.2024 – THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-02-21 14:06:42
38 lượt xem

BAN NHỮNG CỦA TỐT LÀNH (22.02.2024 – THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-02-23 05:53:42
38 lượt xem

LÀM HÒA (23.02.2024 – THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-02-23 14:56:36
38 lượt xem

YÊU KẺ THÙ (24.02.2024 – THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-02-25 09:05:13
38 lượt xem

HÃY CÓ LÒNG NHÂN (26.02.2024 – THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-02-27 06:52:55
38 lượt xem

NÓI MÀ KHÔNG LÀM (27.02.2024 – THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-02-28 19:53:48
38 lượt xem

CÓ MỘT VỰC THẲM (29.02.2024 – THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-01 05:42:09
38 lượt xem

ĂN MỪNG (02.03.2024 – THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-07 06:28:43
38 lượt xem

SINH HOA LỢI (01.03.2024 – THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-02 06:28:33
38 lượt xem

BĂNG QUA GIỮA HỌ MÀ ĐI (04.03.2024 – THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-04 06:04:14
38 lượt xem

BĂNG QUA GIỮA HỌ MÀ ĐI (04.03.2024 – THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-07 06:30:06
38 lượt xem

HẾT LÒNG THA THỨ (05.03.2024 – THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-05 06:04:53
38 lượt xem

KIỆN TOÀN (06.03.2024 – THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-08 03:46:46
38 lượt xem

ĐIỀU RĂN ĐỨNG ĐẦU (08.03.2024 – THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-09 06:18:13
38 lượt xem

TỰ HÀO VÀ KHINH NGƯỜI (09.03.2024 – THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-11 06:07:12
38 lượt xem

Con ông sống (11.03.2024 - Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay)

Ngày đăng : 2024-03-12 05:46:38
38 lượt xem

MUỐN TRỞ NÊN LÀNH MẠNH (12.03.2024 – THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-13 06:26:49
38 lượt xem

KHÔNG THỂ LÀM GÌ TỰ MÌNH (13.03.2024 – THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-15 09:17:34
38 lượt xem

CHÚA CHA LÀM CHỨNG CHO TÔI (14.03.2024 – THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-16 06:06:43
38 lượt xem

ÔNG NÀY LÀ ĐẤNG KITÔ (16.03.2024 – THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-17 06:01:43
38 lượt xem

ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA (18.03.2024– THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-19 05:48:33
38 lượt xem

GIƯƠNG CAO CON NGƯỜI LÊN (19.03.2024 – THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-20 05:31:45
38 lượt xem

TÔI HẰNG HỮU (21.03.2024 – THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-22 12:37:05
38 lượt xem

TÔI LÀ CON THIÊN CHÚA (22.03.2024 – THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-22 12:36:02
38 lượt xem

CHẾT THAY CHO DÂN (23.03.2024 – THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2024-03-24 05:53:46
38 lượt xem

NGÀY MAI TÁNG THẦY (25.03.2024 – THỨ HAI TUẦN THÁNH)

Ngày đăng : 2024-03-26 05:54:50
38 lượt xem

TRỜI ĐÃ TỐI (26.03.2024 – THỨ BA TUẦN THÁNH)

Ngày đăng : 2024-03-27 05:40:39
38 lượt xem

CHẲNG LẼ CON SAO? (27.03.2024 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH)

Ngày đăng : 2024-03-28 05:58:08
38 lượt xem

THẾ LÀ ĐÃ HOÀN TẤT (29.03.2024 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH)

Ngày đăng : 2024-03-30 05:51:40
38 lượt xem

CHÚA ĐÓ! (05.04.2024 - THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-04-06 05:41:24
38 lượt xem

ĐƯỢC SINH RA TỪ TRÊN (08.04.2024 – THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-04-09 06:08:41
38 lượt xem

THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN (10.04.2024 - THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-04-11 08:14:49
38 lượt xem

ĂN BAO NHIÊU TÙY Ý (12.04.2024 – THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-04-13 06:26:04
38 lượt xem

CHÍNH THẦY ĐÂY (13.04.2024 – THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-04-15 10:33:20
38 lượt xem

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG TỒN (15.04.2024 – THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-04-17 10:02:28
38 lượt xem

CHÚA CHA LÔI KÉO (18.04.2024 – THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-04-21 08:55:05
38 lượt xem

KHÔNG TỰ MÌNH NÓI (24.04.2024 – THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-04-25 10:36:30
38 lượt xem

THẬT PHÚC CHO ANH EM (25.04.2024 – THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-04-28 18:59:35
38 lượt xem

THẦY LÀ ĐƯỜNG (26.04.2024 – THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-04-28 19:00:29
38 lượt xem

BÌNH AN CHO ANH EM (30.04.2024 – THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-01 14:25:38
38 lượt xem

THẦY LÀ CÂY NHO (01.05.2024 – THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-03 06:31:08
38 lượt xem

NIỀM VUI TRỌN VẸN (02.05.2024 – THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-03 06:31:37
38 lượt xem

THẾ GIAN GHÉT ANH EM (04.05.2024 – THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-05 15:00:44
38 lượt xem

LÀM CHỨNG VỀ THẦY (06.05.2024 – THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-07 10:00:58
38 lượt xem

CÓ LỢI CHO ANH EM (07.05.2024 – THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-08 13:59:55
38 lượt xem

TOÀN BỘ SỰ THẬT (08.05.2024 – THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-08 14:00:21
38 lượt xem

LÒNG ANH EM SẼ VUI (10.05.2024 – THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-11 03:16:00
38 lượt xem

CHÚA CHA YÊU MẾN ANH EM (11.05.2024 – THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-20 09:05:44
38 lượt xem

ĐƯỢC RƯỚC LÊN TRỜI (12.05.2024 – LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B)

Ngày đăng : 2024-05-13 09:12:17
38 lượt xem

THẦY KHÔNG MỘT MÌNH (13.05.2024 – THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-14 07:01:54
38 lượt xem

XIN CHA GÌN GIỮ HỌ (15.05.2024 – THỨ TƯ TUẦN 7 MÙA PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-16 08:27:51
38 lượt xem

HÃY THEO THẦY (17.05.2024 – THỨ SÁU TUẦN 7 MÙA PHỤC SINH)

Ngày đăng : 2024-05-18 08:52:04
38 lượt xem

CÃI NHAU (21.05.2024 – THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-05-23 16:47:05
38 lượt xem

LÀM CỚ CHO ANH SA NGÃ (23.05.2024 – THỨ NĂM TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2023-05-24 04:41:07
38 lượt xem

NGÀI ÔM CÁC TRẺ EM (25.05.2024 – THỨ BẢY TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-05-25 09:14:33
38 lượt xem

NHÂN DANH CHA… (26.05.2024 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B)

Ngày đăng : 2024-05-27 08:40:42
38 lượt xem

TÔI PHẢI LÀM GÌ? (27.05.2024 – THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-05-28 14:49:59
38 lượt xem

BỎ MỌI SỰ VÌ THẦY (28.05.2024 – THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-05-29 09:48:44
38 lượt xem

KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY (29.05.2024 – THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-05-30 09:01:39
38 lượt xem

XIN CHO TÔI NHÌN THẤY (30.05.2024 – THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-05-31 11:40:01
38 lượt xem

CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT (01.6.2024 – THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-01 16:36:23
38 lượt xem

TẢNG ĐÁ GÓC (03.06.2024 – THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-03 11:50:33
38 lượt xem

HAI ĐIỀU RĂN (06.06.2024 – THỨ NĂM TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-07 09:56:17
38 lượt xem

BÊN HỮU CHA ĐÂY (07.06.2024 – THỨ SÁU TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-07 08:34:04
38 lượt xem

AI LÀ ANH EM TÔI (09.06.2024 – CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B)

Ngày đăng : 2024-06-09 15:47:30
38 lượt xem

PHÚC THAY (11.06.2024 – THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-11 08:14:43
38 lượt xem

MUỐI CHO ĐỜI (12.06.2024 – THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-12 08:53:30
38 lượt xem

ĐỂ KIỆN TOÀN (12.06.2024 – THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-13 08:31:20
38 lượt xem

CHỚ GIẾT NGƯỜI (13.06.2024 – THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-14 08:25:19
38 lượt xem

CÓ THÌ NÓI CÓ (15.06.2024 - THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-15 21:46:44
38 lượt xem

AI XIN, HÃY CHO (17.06.2024 – THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-18 08:48:06
38 lượt xem

NHƯ CHA TRÊN TRỜI (18.06.2024 – THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2024-06-19 07:46:15
38 lượt xem

LẠY CHA CHÚNG CON (20.06.2024 – THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2019-06-24 07:43:28
38 lượt xem
Tin mới
Hình ảnh
Cầu nguyện