CARITAS VIỆT NAM

Ngày đăng : 2008-05-17 03:48:08

Caritas Việt Nam là tổ chức hoạt động bác ái xã hội trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), được thành lập năm 1965.


      Caritas Việt Nam là tổ chức hoạt động bác ái xã hội trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), được thành lập năm 1965.

      Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động từ 1976 - 2008, HĐGMVN quyết định tái lập Caritas Việt Nam trong phiên họp thường niên tại Toà Giám Mục Xuân Lộc, từ ngày 22 - 26/09/2008.

      Ngày 02/7/2008, Ban Tôn Giáo Chính Phủ đã gửi Công văn số 941TGCP-CP chấp thuận cho HĐGMVN tái lập Caritas ở cấp quốc gia và cấp Giáo phận.

      Vào tháng 03 năm 2011, Caritas Việt Nam gia nhập Caritas Á châu và trở thành thành viên chính thức của Caritas Quốc tế vào tháng 05 năm 2011.

  

Lời giới thiệu của

ĐỨC CHA ĐA MINH NGUYỄN CHU TRINH

CHỦ TỊCH UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM

 

      Kính thưa Quý Hồng y, Quý Đức Cha

      Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thân mến,

      Caritas Việt Nam đã được Nhà nước cho phép tái lập trên đất nước chúng ta và trong mỗi giáo phận như một hiệp hội thực hiện các hoạt động bác ái xã hội. Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong kỳ họp thường niên, từ ngày 25/9/2008, tại Xuân Lộc, đã xác nhận tầm quan trọng và sự cần thiết của tổ chức này trong Giáo hội Việt Nam, cũng như trân trọng giới thiệu Hiệp hội này với cộng đồng tín hữu.

      Trong lịch sử hoạt động, các tổ chức trong mạng lưới Caritas quốc tế đã từng giúp đỡ rất nhiều cho dân tộc và Giáo hội Việt Nam, nhiều người khi nghe đến Caritas là liên tưởng đến tài trợ vật chất mà quên mất đây là một Hiệp hội thúc đẩy tinh thần bác ái, chia sẻ tình thương của Thiên Chúa cho mọi người.

      Hơn nữa, Caritas còn là một tổ chức Công giáo Tiến hành để cổ vũ việc loan báo Tin Mừng cứu độ của Đức Giêsu Kitô cách thiết thực qua việc giúp đỡ những người nghèo khổ, tật bệnh, bị gạt ra ngoài lề xã hội.

      Caritas thật sự đã đổi mới bản chất và phương thức hành động khi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chỉ định vị Hồng y đầu tiên, Oscar Andres Rodriguez, làm Chủ tịch Caritas Internationalis thay cho những người giáo dân giữ chức vụ này từ mấy chục năm nay. Hành động này như muốn xác định Giáo Hội toàn cầu muốn hiệp hội Caritas đóng vai trò lớn lao hơn trong sinh hoạt của Giáo Hội và người tín hữu cần xác tín rằng “hoạt động bác ái chính là trách nhiệm của mỗi tín hữu và cũng là bản chất của Giáo hội Công giáo” như Đức Thánh Cha đã xác định trong Thông điệp Deus Caritas est (Thiên Chúa là Tình Yêu, số 20).

      Chính vì muốn đáp ứng những thay đổi trong xã hội và Giáo hội mà Uỷ ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam đã soạn thảo bản Quy chế - Nội quy này để trình bày đôi nét về lịch sử, mục đích, tôn chỉ, nguyên tắc hành động, cơ cấu tổ chức và điều hành, cũng như đường hướng sinh hoạt của Caritas Việt Nam.

      Tôi xin trân trọng giới thiệu Bản Cẩm Nang Caritas Việt Nam này đến toàn thể cộng đồng Dân Chúa sau khi đã được góp ý và bổ sung thêm những điều còn thiếu qua Hội Nghị Ra Mắt Caritas Việt Nam tại Xuân Lộc từ ngày 21-24/10/2008. Ước mong bản Quy Chế sớm được áp dụng thử nghiệm để mỗi thành viên Caritas Việt Nam có thể tham gia xây dựng nền văn minh tình yêu nơi Giáo Hội và Xã hội.

      Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành và Đức Mẹ La Vang chuyển cầu cho tất cả chúng ta.

 

                                                                                      Làm tại Xuân Lộc

                                                           Ngày Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 24-11-2008

 

                                                                          Gm. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh

                                                                      Chủ tịch UBBAXH - Caritas Việt Nam

Hội đồng Giám mục Việt Nam

   40 Nhà Chung - Hà Nội

 

BẢN XÁC NHẬN

CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC  VIỆT NAM

VỀ CARITAS VIỆT NAM

 

      Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) trong phiên họp thường niên tại Toà Giám Mục Xuân Lộc, từ ngày 22 đền 26-09-2008, đã xác nhận rằng :

      Trong hoàn cảnh hiện nay của xã hội Việt Nam, HĐGMVN cần tổ chức Caritas Việt Nam như một Hiệp hội để giúp đỡ một cách có hiệu quả những người nghèo khổ, bệnh tật, những nạn nhân thiên tai, những nạn nhân xã hội như những người nhiễm HIV/AIDS, những người nghiện ma tuý, những phụ nữ trẻ em bị lạm dụng tình dục…

      HĐGMVN vui mừng và hy vọng khi nhận được tin Nhà nước Việt Nam cho phép tái lập Caritas Việt Nam trong tất cả các giáo phận của Giáo Hội Việt Nam cũng như cho phép hoà nhập vào hoạt động Caritas toàn cầu.

      HĐGMVN sau khi nghiên cứu và thảo luận đã chuẩn y nội quy của Caritas Việt Nam do Uỷ Ban Bác ái Xã hội đệ trình. Quy chế này xác định mục đích, tôn chỉ, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, tổ chức của Caritas Việt Nam tại Trung Ương cũng như tại các giáo phận.

      HĐGMVN đồng ý và mong muốn Caritas Việt Nam được sát nhập vào Caritas Internationalis để cùng thực hiện hoạt động bác ái theo đường hướng chung của Giáo Hội toàn cầu.

      HĐGMVN mong ước nhiều tín hữu tham gia vào Caritas Việt Nam để thực hiện tình bác ái của Chúa Kitô cho mọi người.

      Xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai tham dự Hiệp hội này.

 

                                                                        Làm tại Xuân Lộc, ngày 25/9/2008

                                                                   TM. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

 

                                                                           Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

                                                                                             Chủ tịch