Chủ nhật, Ngày 29 tháng 3 năm 2020
Chủ đề Bài viết

ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA (30.3.2020– THỨ HAI TUẦN 5 MC)

Ngày đăng : 2029-03-20 11:12:13

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".

Xem chi tiết

ÔNG NÀY LÀ ĐẤNG KITÔ (28.3.2020 – THỨ BẢY TUẦN 4 MC)

Ngày đăng : 2020-03-28 13:30:23

"Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"

Xem chi tiết

GIỜ CỦA NGƯỜI CHƯA ĐẾN (27.3.2020 – THỨ SÁU TUẦN 4 MC)

Ngày đăng : 2020-03-27 11:06:59

"Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".

Xem chi tiết

CHÚA CHA LÀM CHỨNG CHO TÔI (26.3.2020 – THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY)

Ngày đăng : 2020-03-26 11:05:29

"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".

Xem chi tiết

TÔI LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA (25.3.2020 – THỨ TƯ: LỄ TRUYỀN TIN)

Ngày đăng : 2020-03-25 11:08:56

“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.

Xem chi tiết

MUỐN TRỞ NÊN LÀNH MẠNH (24.3.2020 – THỨ BA TUẦN 4 MC)

Ngày đăng : 2020-03-24 12:04:10

"Tức khắc người ấy được lành bệnh".

Xem chi tiết