Thứ sáu, Ngày 10 tháng 7 năm 2020
Chủ đề Bài viết

ANH EM ĐỪNG SỢ (11.7.2020 – THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2020-07-10 11:05:06

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".

Xem chi tiết

VÌ DANH THẦY (10.7.2020 – THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2020-07-10 10:44:46

*Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em*.

Xem chi tiết

CHÚC BÌNH AN (09.7.2020 – THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2020-07-09 10:45:33

Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

Xem chi tiết

MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ (08.7.2020 – THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2020-07-08 11:04:26

"Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel".

Xem chi tiết

SAI THỢ RA GẶT LÚA (07.7.2020 – THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2020-07-07 10:25:54

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".

Xem chi tiết

CẦM LẤY TAY (06.7.2020 – THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN)

Ngày đăng : 2020-07-06 11:52:34

"Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".

Xem chi tiết

Tin mới
Hình ảnh
Cầu nguyện